Әдеби жұмбақтар

Сырғалы құлақ бір,
Үн-түнсіз сұрап тұр.

Жауабы

Қадалды бір ине
Нүктедей түймеге.

Жауабы

Бірінің ізін бірі басады,
Біріне жеткізбей, бірі қашады.

Жауабы

Тақия, мұрын, бір құлағы бар,
Самаурын қасында тұрағы бар.

Жауабы

Қауын, қарбыз дей алмайсың,
Піскенмен, жей алмайсың.
Жарғаныңмен, қап-қатты,
Ал асқанда, тәп-тәтті.

Жауабы

Сары қозы, көк қозы,
Қарындары тоқ қозы.
Күздігүні көп қозы,
Қыстыгүні жоқ қозы.

Жауабы

Пайдаға жарады
Отынсыз жанады.

Жауабы

Бұрасаң құлағын,
Ағады бұлағы.

Жауабы

Көрмедім еш үйіңді
Қолданбас бұл бұйымды.
Жазып қыртыс-тыртысын,
Қонымды етер киімді.

Жауабы

Дәмі де жоқ, түсі жоқ.
Пайдаланбас кісі жоқ.

Аспанда бір ана бар,
Маңы толған балалар.

Жауабы

Сауытын шештім сақтанған,
Көрінбеді ақ тоннан.
Ақ тонын да шешіп ем,
Сары тон шықты ішінен.
Сары тонын шешіп ем,
Түк таппадым ішінен.

Жауабы

Жымыңдатып көздерін,
Түнде алыстан жанады.
Таң атқанда өздері
Жасырынып қалады.

Жауабы

Үзеңгісіз ерге еппен мінеді,
Жерді баспай екі аяқпен жүреді.
Есті бала бұл жұмбақтың шешуін
Қиналмай-ақ түсінеді, біледі.

Жауабы

Аласы бар, қарасы ба, ағы бар,
Пышақ тисе, қып-қызыл боп жарылар.

Жауабы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10