Мал-жануар, құс

Малдың аяғы оттамайды, аузы оттайды.

Мал көкке тоймай, аузың аққа тимейді.

Тымырсық болса, ер оңбас,
Тонға жатса мал оңбас.

Өрісіне қарап мал өсер, өзеніне қарап тал өсер.

Жақсы жаныңа жолдас, жаман малыңа жолдас.

1 2 3 4 5