Мал-жануар, құс

Көп малдан айрылғанда,
Бір малды қасқыр жейді.

Қайтқан малдың қайыры жоқ.

Қайтқан малға қасқыр өш.

Малды тапқанға бақтыр,
Отанды алғанға жақтыр.

Мал ашуы - жан ашуы.

Мал бітпес, деп ерден түңілме,
Шөп бітпес деп жерден түңілме.

Мал жисаң қоңысын тап,
Ас жисаң ыдысын тап.

Малды баға біл, бабын таба біл.

Малдың жайын баққан білер,
Отынның жайын жаққан білер.

Мал арыстанның аузында, түрікпеннің төрінде.

Мал аяған аттан құр,
Төл аяған ақтан құр.

Мал жаным садағасы,
Жан арымның садағасы.

Мал баққанға бітеді.

Малы бардың назы бар.

Мал бітпеген малдан үміткер,
Жаны шықпаған жаннан үміткер.

1 2 3 4 5