Мал-жануар, құс

Ақсақ малдың ақырына бақ.

Ауызын аш, тісі жоқ болса қаш.

Бұралқы мал мінуге жақсы,
бұралқы сөз күлуге жақсы.

Бақпасаң мал кетеді,
Қарамасаң әйел кетеді.

Белгілі малшың жоқ болса,
Беліңді бу да малға бар.

Бір түлікке бай болғанша,
Әр түлікке сай бол.

Бір ауылдың малын бақпасаң,
Мың ауылдың малын бағарсың.

Бұта түбі үй болар,
Малы көп кісі би болар.

Ердің малы - елдің малы.

Жайылымы болмаса мал азады,
Қайырымы болмаса жан азады.

Жоғалып табылған мал олжа,
Ауырып жазылған жан олжа.

Жайлау жайлай білмеген,
Малды айдай білмейді.

Жақсы мал жалғыз жоғалмайды.

Елдің көркі - мал, өзен көркі - тал.

Жоқтамағанның малы түгел.

1 2 3 4 5