Мал-жануар, құс

Мал - баққандікі, жер - жыртқандікі.

Малды жақсы баққаның, өзіңе абырой тапқаның,
Малды жаман баққаның, келген бақты қаққаның.

Мал - баласы, жер - анасы.

Мал төлімен жарасар, жер гүлімен жарасар.

Мал иесіне тартады.

Малды баға білмеген, пайданы таба білмейді.

Мыңды айдаған бірді мінеді.

Мал малсақты табады.

Малы бірдің - жаны бір.

Малшы малдың жайылғанына мәз.

Малға бәлемет - басқа саламат.

Мал көтерер өлімді, дос көтерер көңілді.

Малды тауысайын десең пұл қыл,
Азығыңды тауысайын десең, ұн қыл.

Мал біткен кісінің иті үреген болады, аты жүреген болады.

Малды шұбыртқан құртады,
Етті құырдақ құртады.

1 2 3 4 5