Қу түлкі

Қу түлкі

Жолбарыс  бір  түлкіні   ұстап   алады.  Түлкі   құйрығын бұлаңдатып, тұмсығын жоғары көтеріп:

Жалғасын оқу