Ыдыс-аяқтар

Қорғаны дөңгелек,

Майда мен iрiнi,

Шығарар бөп-бөлек.

Жауабы

Өткiр жүздi келедi,

Өте қажет құрал ол.

Тұтас затты бөледi,

Ұсақтап та тұрар ол.

Жауабы

Ыстықты суытпайды,

Суықты жылытпайды.

Жауабы

Мөлдiр түрi,

Шеңбер түрi.

Аузы тарлау,

Шыны күбi.

Жауабы

Сабы бар,

Басы шатыр.

Табысын өлшеп әкеп,

Құдыққа тасып жатыр.

Жауабы

Отқа қойсаң елпiлдеп,

Быж-быж етiп тұншығар.

Тақиясы селкiлдеп,

Танауынан бу шығар.

Жауабы

Аузы төбесiнде,

Тұтқасы денесiнде.

Жауабы

Күмiс күбi –

Ортасында құбыры бар,

Тесiк түбi.

Жауабы

Көлшiкте жүзiп

Түбiн шарлап шығады.

Қауғасы сүңгiп,

Балығын аулап шығады.

Жауабы

Құлағы бар қалқиған,

Аузы бар аңқиған.

Шығып алып ерте-кеш,

Төрт аяққа талтиған,

Қыздырады жалынға

Дәу қарынын қампиған.

 

 

Жауабы

Терi құдық қауғасын,

Тарттым да,

Қанып iштiм дәмдi асын.

Жауабы

Қара сиырым қарап тұр,

Қызыл сиырыс жалап тұр.

Жауабы

Кесе, шыны, пиала –

Оларсыз шай құяма?

Қасықсыз тамақ жемейді,

Бәрінің атын не дейді?

Жауабы