Жаңылтпаштар

Класта ақ бор бар,
Көк бор бар,
Көп бор бар.

Тақпақ жатта,
Жатқа жатта.

Үйде неше шал отыр?
Көсе шал отыр.
Тақиясы шошайып
Шоқша сақалды шақша бас шал отыр.

Ізшілер іздесті,
Түз кезді, із кесті.

Ошақта от жоқ,
Шоқ тап, от жақ.

Даланы қар жабар,
Қарға балалар аққала қалар.

Дөң жатыр,
Дөнде тон-тоң көн, жатыр

Таяқ жон,
Жонсаң жөн жон.

Қанат қанағаттанарлық баға алды,
Қанағат канағаттанарлықсыз баға алды.

Бірқатар қада қада,
Қадаларды қатар-қатар қада.

Екеуінін жасы шамалас,
Бірінің шашы - қарашаш,
Бірінің шашы - ақ шаш аралас.

Талғат балға тап,
Оншақты жаңғақ шақ,
Шақсаң, сақ шақ.

Түрің түрленіп, кідірмей оқы,
Тілің күрмеліп, мүдірмей оқы.

Бұл, бұл - піл,
Бұл бір ірі піл.

Қыста құлағым үсіп кетті,
Үсіп, ісіп кетті.

1 2 3 4 5 6