Ас, тағам, нан

Өле жегенше, бөле же.

Ат адамның қанаты,

Ас адамның қуаты.

Қазан қайнап тұрса, ақыл сайрап тұрады.

Қайнаған қара суда қасиет бар.

Шыбын да балға қонады.

Есек мінген ат сұрамайды,

Балық жеген ет сұрамайды.

Асы жоқ алтын аяқтың,

Алтынын ал да отқа жақ.

Ішіп тоймаған, жалап тоймайды.

Қарны ашқан қазанға қарар.

Дастарханда наны жоқтың,

Тамағының сәні жоқ.

Тоқ адамды ұйқы басады,

Аш адамнан ұйқы қашады.

Шай ішіп үйренген, қымыз деп қыстамайды.

Аштың ақылы астан әрі аспайды.

Жейтін ауызды жемес ауыз байлайды.

Сыйласқанның суын іш.

1 2