Еңбек - еріншектік, ұста, шебер

Шеберлікке шек жоқ.

Қыз еркем кестесімен көркем,

Ұл еркем өнерімен көркем.

Жігіт көркі - өнер.

Жігіт адамға жетпіс өнер де аз.

Ер қадірін ер білер,

Зер қадірін зергер білер.

Жылай-жылай арық қазсаң,

Күле-күле су ішерсің.

Қолы қимылдаған адамға

Кедейлік жоқ.

Аяғы қимылдаған адамға

Алыстық жоқ.

Азығымен жер мүсінді,

Еңбегімен ер мүсінді.


Жер құтты болса,

Мал сүтті болады.

Еңбексіз өмір – сөнген көмір.

Күн шыққан соң суарған суды

Күн жұтады,

Күн батқан соң суарған суды

Жер жұтады.

Еңбек қылмай ер оңбас,

Бірлік қылмай ел оңбас.

Еңбексіз өмір жоқ,

Ауырсыз жеңіл жоқ.

Еріншектің ертеңі бітпес.

Ұстаның бізі сүйкімді,

Жақсының сөзі сүйкімді.

1 2