Жақсы-жаман, мінез-құлық

Жаман адам өзі бола алмайды,

Болғанды көре алмайды.

  

Арыстан асқынса — айға шабар,

Ақымақ асқынса — анасын сабар.

Жаман өкпелеймін деп

Сыбағасынан құр қалады.

 Жаманның үсті су болса,

 Кеппестей көрер;

 Жаман адамға мал бітсе,

 Кетпестей көрер.

Қас жаман

Қасындағысын қарақтайды.

Жаманның айтқаны келмейді,

Сандырақтағаны келеді.

Жаман қатын байына

Жалғыз атын сойғызар.

Жақсы қатын жолдасын

Жоқтан құрап тойғызар.

Өкпеден соққан жел жаман,

Елінен безген ер жаман.

Елге сыймас кер жаман,

Егінсіз болса жер жаман.

Жанбаса — отын жаман,

Жаға алмаса — қатын жаман.

Қараспаса — жақын жаман,

Жау алмаса — батыр жаман.

 Шығысы жаман қамысты

 Су ішінен өрт шалар.

 Бейілі жаман адамды

 Түйе үстінен ит қабар.

Жаманға сырыңды айтпа,

Сырыңды айтсаң да, шыныңды айтпа.

Тегі жаман тойда тонын сұрар.

Жаман жігіт той бұзады,

Жаман әйел үй бұзады.

Жаман ашса көрмес,

Айтса білмес.

 Жаманның ақылы

 Түс ауған соң кіреді.

1 2 3 4 5 6