Бірлік, ынтымақ

Білімнің басы - бейнет, соңы - зейнет.

Сыртқы жаудан ішкі жау жаман.

Айрылыссаң - азарсың, қосылсаң - озарсың.

Айрылғанды аю асайды, бүлінгенді бөрі асайды.

Алтау ала болса, ауыздағы кетеді,
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.

Алты бақан, ала ауыз.

Әрне көрсең тірлікте, сыйласқан жақсы бірлікте.

Байлық, байлық емес, бірлік байлық.

Бөлінгенді бөрі жейді, жарылғанды жау жейді.

Бір жеңнен қол шығар, бір жағадан бас шығар.

Бірлік бар жерде - тірлік бар.

Бірлігі жоқтың тірлігі жоқ.

Біреуің бас, біреуің аяқ бол, біреуің құйрық, біреуің қанат бол.

Біріккен жүз, бытыраңқы мыңды алады.

Бірлік жоқ болса, ұйым жоқ,
Ұйым жоқ болса, күйің жоқ.

1 2 3