Отан, туған жер

Өз елім, өлең төсегім.

Өз елінде көртышқан да батыр.

Орағың өткір болса, қарың талмайды,
Отаның берік болса, жауың алмайды.

Елінен безген ер болмас,
Көлінен безген қаз болмас.

Егілмеген жер жетім,
Елінен айрылған ер жетім.

Ерінен айрылған көмгенше жылайды,
Елінен айрылған өлгенше жылайды.

Ит тойған жеріне,
Ер туған жеріне.

1 2 3