тіс

Жаңа технология-6

Пайдаланылған зиянды түтіннің көлемін арттырудың орнына түтінсіз және экологиялық тұрғыдан тиімді велосипедтер пайдалану Франция, Голландия сияқты елдерде кеңінен таралған. 

Жалғасын оқу

Деніміз сау болу үшін қандай нәрселерге мән беруіміз керек

Ең әуелі денеміздің тазалығына мән беруіміз керек.


Жалғасын оқу