тотығу

Неге шегені тот басады?

Тотығуға (коррозияға) ұшырайтын темірден жасалғандықтан шегені тот басады.

Металл коррозиясы – бұл темірдің ауа оттегісімен тотығуға ұшырайтын химиялық үрдісі. Яғни ауадағы оттегімен темір қышқылданады. Бұл үрдістің нәтижесінде сыртқы

Жалғасын оқу