Балалық шағы

Балалық шағы -

Патшаның тағы,

Ала алмас оны бағалап.

Көп өтпей жыл,

Тек жүрмей, біл,

Ілгергі күнді сағалап.

Үйрен білім жастықта,

Білмесең, жанға қастық та!

Білімге жүгір,

Жоқ ойдан түңіл -

Ерікке қоймай, ентелеп.

Қайтпас уақыт,

Қал дәмін татып,

Бос өткізбе еркелеп!

Жастық деген - бағасыз,

Қадірін білмес санасыз.

Жастық - алтын,

Құрып қал салтын,

Салты оның - үйрену,

Өнер қуып,

Бел бекем буып,

Надандықтан жирену!

Тұрма, қарғам, ұмтыл!

Аты өшкірден құтыл!

Білімсіз - есек,

Опасыз десек,

Сөйлеп, күліп жүрсе де.

Өлікпен тең,

Ит-құсқа жем,

Тірі боп ғұмыр сүрсе де.

Сондай болма, қарағым,

Даяр болсын жарағың!

Білген жан - көсем!

Сөйлесе - шешен,

Жұртты аузына қаратар.

Істегені - өрнек,

Қор қылмас ермек,

Нәрсені іске жаратар.

Білімдінің сөзі - ем,

Мейірімі көп, етек - кең!

Жұртына мақтаулы,

Сыбаға сақтаулы,

«Пәлі!» деп қарсы алар.

Іс қылар тежеп,

Жан-жүрек өжет,

Бет келгенді арсалар.

Қайда барса - сыйымды,

Білімі - мал, бұйым-ды!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Мағжан Жұмабаев