махмұд

Махмұд Қашқари

Махмұд Қашқари (ХІ ғасыр) - түркі ғалымы, әйгілі «Диуани лұғат ат түрк» («Түркі сөздерінің жинағы») атты еңбектің авторы. 

Жалғасын оқу