Ұстазыма

/upd/2016/0519/1463647204573d7be40a2119.71122591.jpg

Санама нұр құйған, 
Ұстазым данышпан.
Ол берген біліммен,
Талаймен жарысқам.
Қарты да, жасы да,
Кемеңгер данасы.
Қарыздар ұстазға,
Адамзат баласы!

Нариманова Орынай 9 жас
Атырау облысыИндер ауданыЕсбол ауылы